Get Webafrica LTE/Fibre | Get Dropox | Luno Bitcoin | Ovex Crypto | Binance | Get Free Crypto - Morpher
Africasgateway.com

R.I.P Busi Mhlongo


Zo

 • AG Hustler
 • ***
  • Posts: 89
  • REP: +0/-1
  • Gender:Female
  • View Profile

briCK

 • Gold digger bait!
 • AG Moderator
 • AG Veteran
 • *****
  • Posts: 6314
  • REP: +9/-10
  • Gender:Male
 • No!!!!! Hoe!
  • View Profile
Lala ngoxolo Dlomo kaLanga

Makhedama!
Soyengwase!
wena kaBhebhe kaMthendeka,
wena kaSoqubele onjengegundane
wena waseSiweni
Kwa Mpuku yakwa Mselemusi
Kwa Nogwence webaya
Zingwazi zempi yakwa Ndunu
Njomane ka Mgabhi
Njomane eyaduka iminyakanyaka
Kwathi ngowesine yatholokala
Yabuye yatholokala ngokwesikhombisa
Dlomo wase Mhlathuze
nondab’omkhulu
Dlomo, Khulamini
Kithina MaLangeni
thina baka sinikina singampongo yembuzi
ethi ingadla umunga
Yeyame ngomtholo
thina bembizana yethusi
eyaphanga ukusha
Yaphanga ukuxhaphazela
thina bakaSibhidane semifula
wena wesithole esehl’ entabeni
Senqab’ ukwephuka
Sibhene singango-Nqumela
Singango Ngqeshe
Mhlongo omkhulu
Mhlongo kaNgqeshe
Bhebhelezitha!


usikhonzele emaLangeni!


 :(

Trapped In The 90ies Nigga.


Ramorethetho

 • Weed is green paper is brown coke is white you are a bitch so as your wife
 • AG Elite Member
 • *****
  • Posts: 1064
  • REP: +9/-18
  • Gender:Male
 • Linux and Novell f***ed and gave birth to SuSe
  • View Profile
Rest In Peace
Feeling satisfaction from the street croud reaction


LetsogoLaPlastik

 • AG Regular
 • ****
  • Posts: 431
  • REP: +4/-8
  • Gender:Male
 • Wa tlala??
  • View Profile

RearrangedReality

 • AG Veteran
 • *****
  • Posts: 5881
  • REP: +21/-42
  • Gender:Male
  • View Profile

General Ratzinger van Stilzkin

 • My 40 acres is missing its mule
 • AG Veteran
 • *****
  • Posts: 3338
  • REP: +21/-35
  • Gender:Male
  • View Profile
RIP.
Hustlers. We dont sleep we rest one eye up


DAMOLAAA

 • AG Regular
 • ****
  • Posts: 406
  • REP: +9/-1
  • View Profile

Last of the old AG Hittaz

 • AG Elite Member
 • *****
  • Posts: 1050
  • REP: +5/-18
  • Gender:Male
  • View Profile

KGBEATS

 • Guppie
 • *
  • Posts: 24
  • REP: +0/-0
  • View Profile
RIP..

Will never 4get the year 1999, 31 DECEMBER. You the artist who warmed up the coming of year 2000 on stage at Union building.. it was raining but you put us all in a trance!!Povertyproperty

 • AG Regular
 • ****
  • Posts: 408
  • REP: +5/-3
  • Gender:Male
  • View Profile


Killa Merc

 • AG Elite Member
 • *****
  • Posts: 1590
  • REP: +10/-22
  • View Profile
One of the best we'll ever witness in our lifetime. RIP.


Ramorethetho

 • Weed is green paper is brown coke is white you are a bitch so as your wife
 • AG Elite Member
 • *****
  • Posts: 1064
  • REP: +9/-18
  • Gender:Male
 • Linux and Novell f***ed and gave birth to SuSe
  • View Profile
resullts of weed smoking.
Feeling satisfaction from the street croud reaction


RearrangedReality

 • AG Veteran
 • *****
  • Posts: 5881
  • REP: +21/-42
  • Gender:Male
  • View Profile